Sağlık turizmi nedir?

Günümüz dünyasının vazgeçilmez turizm alanlarından biri olan sağlık turizmini açıklamak için önce sağlık ve turizm kelimelerinin anlamlarına bir göz atalım. Sağlık sözcüğü; kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi, sıhhatli olmasını ifade etmektedir. Turizm kelimesi ise; dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla başka bir ülkeye yapılan seyahatleri ifade eder. Bu tanımlardan yola çıkarak sağlık turizmini, kişinin sağlığına kavuşmak için bulunduğu ülke sınırlarından çıkıp, başka bir ülkeye seyahat etmesi olarak özetleyebiliriz.

Dünyada sağlık turizmi son yıllarda hızla ivme kazanmış, ülkeler arası tedavi amaçlı seyahatler artmıştır. Fakat, sağlık turizminin diğer turizm sektörlerinden farkı, özel çaba gösterilmeden uzun yıllar boyu kendiliğinden gelişmiş bir alan olmasıdır. Bugün ise sağlık turizmi ülkelerin gelirlerinde pay sahibi olan önemli bir ticari alana dönüşmüştür. Türkiye de dahil ülkeler arası tedavi amaçlı seyahatler artmış; ABD, Almanya, Tayland ve Hindistan ile birlikte ülkemiz de dünyada uluslararası hasta sayısınca önde gelen devletler arasına girmiştir. Bu da Türkiye’nin sağlık turizminin tüm çeşitlerinde hizmet verebilen başlıca ülkelerden biri olduğunu ve bu alandaki potansiyelini daha fazla artırmaya çalıştığını gösteriyor.

obam termal termal su çıkışıÖte yandan turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve tüm yıl boyunca devam etmesi Türkiye gibi turizm sektöründen önemli gelir sağlayan ülkeler için önemlidir. Sağlık turizmi ise bu noktada yılın on iki ayı boyunca devam eden ve hareketlilik sağlayan bir alan olmasıyla turizm politikasında giderek önemli yer almaktadır.

Sağlık turizminin çeşitleri

Tedavi amaçlı yapılan seyahatleri sağlık turizmi olarak adlandırıyoruz. Fakat, sağlık turizmi genel olarak üç başlık altında incelenir. Peki nedir bu sağlık turizminin çeşitleri?

Medikal Turizm

Medikal turizm, daha çok cerrahi amaçla yapılan ülkeler arası seyahatlerdir. İsminden de anlaşılacağı üzere tıbbi çözüm ve tedavi amaçlı olan medikal turizm, estetik cerrahi, göz ve diş tedavileri, tüp bebek uygulamaları, radyoterapi gibi tedavileri kapsamaktadır.

Termal Turizm

Antik çağlardan bugüne beden ve ruh sağlığı üzerindeki faydaları bilinen termal sular, sağlık turizminin en önemli alanlarından biridir. Doğal ve sıcak su kaynaklarından faydalanarak sağlığa kavuşmak için yapılan seyahatler termal turizm olarak tanımlanmaktadır.

Geriatri ve Engelli Turizmi

İlerleyen yaşla birlikte görülmeye başlanan ve geriye dönüşü pek mümkün olmayan hücre, doku, organ ve sistem gibi yapısal ve işlevsel değişikliklerin tedavisi için yine sağlık turizmi tercih ediliyor. Bu amaçla yapılan seyahatler geriatri ve engelli turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

Sağlık turizminde Balıkesir

Türkiye’de son yıllarda sağlık turizmi kapsamında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye’nin medikal, termal, geriatri ve engelli sağlık turizmi başlıkları altında global anlamda önemli bir noktaya ulaştığı görülmektedir.

doğa ile iç içe havuzKonumu itibariyle ulaşım kolaylığı olan Balıkesir de sağlık turizmi açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Sındırgı ilçesinde yeşilin her tonuyla sarılı doğanın içerisinde, göl kenarında yer alan Obam Termal Resort Otel ve Spa da huzur dolu sağlık turizmi noktalarından biri olarak misafirlerini hizmet veriyor.