ÇEVRE POLİTİKASI

Obam Termal Resort Otel & Spa olarak çevre konusundaki sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilir yönetim yoluyla çevremizin korunmasına, muhafaza edilmesine ve geliştirilmesine inanıyoruz. Aşağıdakilere olan sürekli bağlılığımızla çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltır, en aza indirir ve yönetiriz:

  • Eğitim/öğretim ve iletişim yoluyla olumsuz etkimizi azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumak.
  • Sağlam çevresel amaç ve hedefler belirleyin. Çevre yöneticisi bir gözden geçirme sürecini yönetir, sonuçları ölçer ve başarıları üst yönetime raporlar. Bu, en azından yılda 1 kez yapılır.
  • Mevcut mevzuatın otel genelinde uygulanmasını sağlamak için yürürlükteki tüm çevre yasalarına, mevzuata ve düzenlemelere uymak.
  • Kimyasalların ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımını azaltarak kirliliği en aza indirin.
  • Su tüketimini, enerjiyi ve atık üretimini en aza indirmeyi hedefliyoruz.
  • Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve yerel toplumun çevre bilincini, Çevre Politikalarımızdan haberdar ederek ve onları da benimsemeye teşvik ederek artırmak.
  • Mümkün ve uygulanabilir olan yerlerde yerel ürün ve hizmetleri “Çevresel Satın Alma Politikamıza” uygun olarak satın almak.
  • İş etkisinin en aza indirilmesini sağlamak için, En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları Örneklerine uygun olarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri uyguluyoruz.
  • Toplumumuz, gelecek nesiller ve kendimiz için her zaman temiz, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevre sağlamaya çalışacağız.

Genel Müdür

……………………………………………………………..