SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

  • Otel, tüm çalışanları, taşeronları, ziyaretçileri ve misafirleri için sağlıklı, tehlikesiz bir ortam sağlamayı TAAHHÜT eder.
  • Çeşitli iş tehlikeleri ile ilgili tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), çalışanlara, taşeronlara, ziyaretçilere ve misafirlere (gerektiğinde) sunulmalıdır.
  • Uygun olduğunda, güvenlik talimatları konuklara ve personele, ilgili yerlerde, yani Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler (yani, kendi güvenliğiniz için lütfen yapmayın…” vs.) bildirilmelidir.
  • Otel, konuk odası kapılarının arkasına yazılmış, en azından aşağıdakileri içerecek şekilde özel bir yangın ve acil durum güvenliği politikasına sahip olmalıdır; güvenli yönler, acil durum çıkışları ve bir toplanma noktası.
  • Asansörlerde, acil bir durumda veya “refakatsiz çocuklar” tarafından yetişkin olmadan “kullanılmamasını” tavsiye eden uyarı işaretleri bulunmalıdır.
  • Sağlık ve güvenlik politikası, hem yeterli hem de etkili olduğundan emin olmak için en az yılda bir kez veya gerekirse (yani bir kazadan ya da ramak kala olaydan sonra) daha sık gözden geçirilmelidir.
  • Herhangi bir kazadan ya da ramak kala olaydan sonra ve uygulanabilir olduğunda, otel bir analiz yapmalı ve uygun önleyici / düzeltici önlemleri uygulamalıdır.   İşletmenin tüm yönleri bu politikaya uygun olarak dikkate alınmalıdır.

Genel Müdür