ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Obam Termal Resort Otel & Spa, çocukların korunması için üzerine düşeni yapacağını taahhüt eder. UNICEF tarafından beyan edildiği şekliyle çocuk haklarını, özellikle de aşağıda belirtilenleri destekliyoruz.

  • Her çocuğa, çocukluğunun sömürüden ya da yetişkinlerin sahip oldukları sorumluluklardan muaf bir zaman olmasını teminen dinlenmesi ve oyun oynaması için ekstra bakım, koruma ve imkanlar sağlanmalıdır.
  • Her çocuğun mümkün olduğunca sağlıklı olmak adına sağlık hizmetine, temiz suya, besleyici gıdalara ve güvenli bir ortama sahip olma hakkı bulunmaktadır.
  • Her çocuğun kişiliğini, yeteneklerini ve becerilerini tam anlamıyla geliştirebilmek için eğitim alma hakkı bulunmaktadır.
  • Tüm çocuklar etnik kökenleri, cinsiyetleri, inançları, becerileri veya aile geçmişlerine bakılmaksızın aynı haklara sahiptirler. Yine de her gün çocuklar, aynen yetişkinler gibi, çeşitli nedenlerden dolayı ayrımcılıkla karşılaşabilmektedirler.
  • Her çocuk yaşına ve olgunluğuna bağlı olarak kendisini etkileyen konularda söz hakkına sahip olmalı ve düşünceleri ciddiye alınmalıdır.
  • Cinsel istismar dahil çocuk istismarının her türü otel sınırları dahilinde yasaktır.

Genel Müdür