TOPLULUK KATILIMI POLİTİKASI

Obam Termal Resort Otel & Spa  , yerel topluluğumuzla saygı ve karşılıklı desteğe (uygun olduğunda) dayalı olumlu ilişkiler kurmaya istekliyiz. Temel olarak aşağıdakilere inanıyor ve başarmak için çalışıyoruz:

 • Yerel toplumun katılımı ve güçlendirilmesi her zaman teşvik edilir ve desteklenir.
 • Yerel ve yerli topluluklarla uğraşırken fikri mülkiyet haklarına, kültüre ve geleneklere saygı duyuyoruz.
 • Yerel halkın ve yerli toplulukların, işe alım, istihdam, satın alma ve ihale süreçleri veya tedarikçiler ve tüccarlar gibi alanlarda bireyler veya topluluklar olarak ayrımcılığa maruz kalmamasını sağlıyoruz.
 • Yerel tedarikçiler için göreceli tercihler sağlıyoruz.
 • Her zaman asgari niteliklerin karşılandığı yerel topluluktan kaynak kiralamak için göreceli tercihler sunuyoruz.
 • Misafirlerimizi yerel halkı görmek ve yerel gelenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için gezilere çıkmaya teşvik ediyoruz.
 • Otel, halkın su kaynaklarına, diğer temel kaynaklara veya hizmetlere erişimini asla engellemez.
 • Yerel topluluğun atanmasına ve istişaresine, onları etkileyebilecek herhangi bir gelişmeyi planlarken, görüşlerini dikkate almaya ve bunlara cevap vermeye kararlıyız. Yerel topluma olası etkileri olan gelişmelerin ön değerlendirmesini yapıyoruz.
 • Mümkün olduğunda yerel hizmetlere veya ürün sağlayıcılarına öncelik veren bir iç satın alma politikasının geliştirilmesi.
 • Otel mümkün olduğunca yerel tedarikçileri kullanmalıdır. Kesinlikle balık, et, sebze, meyve vb. İçin
 • Otel, rehberler, pazarlar ve el sanatları önererek diğer yerel ürün ve hizmetleri konuklara tanıtmalıdır.
 • Otel her zaman topluma normalde mevcut olmayan hizmetler veya tesisler sağlamaya çalışmalıdır.
 • Otel, doğrudan katkı veya yerel bir turizm meclisine katılarak yerel ortak alanları, altyapıyı veya kamu hizmetleri için yerleri korumaya çalışmalıdır. Bu faaliyetler resmi bir yazılı belgeye kaydedilmelidir.
 • Otel, müşterileri destinasyonu keşfetmeye teşvik etmelidir.
 • Konaklama yerindeki tesislerimizden biri veya birkaçı yerleşik olmayanlara (yerel halk dahil) sunulduğunda, bu tesisi kullanmada konaklama yeri sakinlerinden farklı muamele görmez.
 • Her zaman kamusal alanlara/yollara erişim haklarının olduğu yerlerde; hiçbir zaman engeller, işaretler veya kamuya açık erişim haklarını engelleyen diğer kontrolleri eklemeyiz.

Genel Müdür